Prva reklama

Jedan interesantni pesmičak za jutros:

Zanimljivost:

Prva reklama za kafu bio je pamflet distribuiran 1651. godine. Na njemu je pisalo:

Kafa “Vrlina” se prvi put spravljala i javno prodavala u Engleskoj, u aleji crkve Sv. Mihajla u Kornhilu.

Trenutno se ovaj pamflet čuva u Britanskom Muzeju.

U ime prvog pamfleta, stiže kafica. 😉

3 comments

Kaži i ti nešto

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s